something that cross my mind on July 14, 2010

10:00 PM của một đêm mùa hè. Có lẽ là, để buồn và cô đơn thì không phải đợi chờ một thời điểm nào trong năm cả. Cũng có nghĩa là con người ta có thể buồn và có thể cô đơn vào bất cứ thời điểm nào. Đôi khi, nỗi buồn đến một cách … Continue reading

viết

Sau đây là list các entry mà mình có ý tưởng (cả nhen nhóm, ấp ủ, và bùng phát) đã lâu. Sẽ ra đời trong một ngày đẹp trời nào đó: 1. Thông minh – định nghĩa, phân loại, đại biểu và một sốvấn đề liên quan đến thông minh khác mà cái đầu không … Continue reading