Tattoo

“Biết split-tongue không?” “Gì thế? Lưỡi chẻ đôi?” “Ờ. Giống lưỡi rắn hay lưỡi thằn lằn ấy. Lưỡi người cũng có thể làm thế được.” Hắn thong thả bỏ điếu thuốc ra khỏi miệng, thè lưỡi. Đúng là đầu lưỡi hắn tách làm hai như lưỡi rắn. Tôi mê hoặc nhìn trong lúc hắn khéo … Continue reading