Trưởng thành – trách nhiệm là chính mình (p.1)

NGHỆ THUẬT SỐNG Con người được sinh ra để đạt tới cuộc sống, nhưng điều đó tất cả lại phụ thuộc vào con người. Con người có thể bỏ lỡ nó. Con người có thể cứ thở, con người có thể cứ ăn, con người có thể cứ già đi, con người có thể cứ … Continue reading

Good book that I recommend

Hôm nay đang đọc quyển Trưởng thành – Trách nhiệm là chính mình (Maturity – The Responsibility of Being Oneself) của Osho. Không hiểu lắm nhưng mà vẫn thấy … hay! Đợi khi nào có điều kiện sẽ post lên một vài đoạn để bà con tham khảo và bình luận. Đúng là ở đời … Continue reading