Bắt đầu từ ngày 1/7/2007, Luật Công chứng bắt đầu được áp dụng

Tớ thì tớ chưa được đọc qua cái luật này nhưng theo như tớ biết thì Luật Công chứng mới sẽ có những cải tiến nhất định so với thủ tục công chứng hiện giờ. Đáng chú ý nhất là: 1. Những ai mà có nhu cầu công chứng các bản sao/ bản photocopy (từ … Continue reading