Pray for Japan

Thứ Sáu vừa rồi, ngày 11/3/2011 có thể được xem là một ngày đen tối trong lịch sử trái đất. Ngày mà thảm hoạ kép đến với đất nước Nhật Bản: một cơn động đất 9.0 độ rite có đi kèm với sóng thần. Từ Việt Nam hay bất kỳ một quốc gia xa xôi … Continue reading