It’s been 10 years!

Wow. Hôm nay rảnh rỗi dở cái blog này ra mới thấy hóa ra mình hoạt động ảo, sống ảo cũng đã được 10 năm. Ngày này năm xưa đúng 5/10/2006 entry đầu tiên đã được cho ra lò. Thưở ấy cái Yahoo 360 vẫn còn hoạt động, cứ mỗi lần post đc 1 bài … Continue reading

searching engine/ networking/ interesting soul/ inspiration

  I went into her bedroom, under the guise of wanting to check the lighting situation. But that was a damned lie, a clever ruse to take a look, because a quick glimpse into that room had shown me one of my favorite things: a bookshelf. A good bookshelf is like a psychic impression of … Continue reading