Vì Thế Mà Ngồi Tù Cũng Không Tệ Lắm

Vì Thế Mà Ngồi Tù Cũng Không Tệ Lắm Tác giả: Ellen DeGeneres Đây là một bài trích trong cuốn sách The Funny Thing Is… của Ellen DeGeneres được xuất bản năm 2003. Đây là một tuyển tập … tạp văn mang phong cách rất riêng của Ellen DeGeneres – siêu hài, siêu nhảm mà … Continue reading