Thời Đại Lưu Manh Làm Kinh Tế

“em chưa biết nhiều về thế giới này, nhưng có một điều em biết chắc. Nếu như em bi quan thì những người lớn nào không bi quan trên đời này thảy đều là một lũ ngốc” _ Biên Niên Ký Chim Vặn Dây Cót, Haruki Murakami_ Thời buổi bây giờ là thời buổi lưu … Continue reading