Adorable Living Thing/ Master of Know-how

“In the beginning, God created man, but seeing him so feeble, He gave him the cat.” ~ Warren Eckstein   Ôi trời, có lần vì ghen tị với cái lũ cả ngày chỉ có ăn với ngủ nên tớ ước kiếp sau sẽ làm mèo. Thế là mẹ tớ bảo tớ ngu chế, người không … Continue reading

Làm lại cuộc đời

Ngày xửa ngày xưa, à không, phải là ngày nảy ngày nay mới phải bởi vì câu chuyện này diễn ra trong thập kỷ đầu của thế kỷ 21 (mà cụ thể một cách không thể cụ thể hơn là nó diễn ra trong năm 2007), ở một ngõ ngách nọ thuộc khu vực quận … Continue reading