sianchapman_Bna1xvTBSvS

 

 

Em cứ nói mãi với tôi rằng hãy vui vì những gì ta có trong khi ta còn có chúng.

 

Rằng ngọn lửa sáng nhất thường cháy nhanh nhất.

 

 
Điều ấy có nghĩa em thấy đôi ta là ngọn nến. Và tôi thấy chúng mình là vầng dương.

 

_ Iain S. Thomas, I Wrote This For You