A Little Life by Hanya Yanagihara

    “Tình bạn chính là việc chứng kiến sự suy sụp chậm chạp của một người, và những cơn chán nản kéo dài, và những thắng lợi chẳng mấy thường xuyên. Đó chính là cái cảm giác vinh dự trước cái quyền được hiện diện trong thời điểm tăm tối nhất của bạn mình, … Continue reading