CHƯƠNG 9 (hết)

Các Sự Thật

 

Phần lớn thời gian điều duy nhất sai lầm với cuộc đời chúng ta là cái cách mà ta nghĩ về nó. Khi bạn nhìn thế giới này như nó vốn dĩ vậy, bạn sẽ giải Phương Trình Hạnh Phúc một cách đúng đắn. Bạn càng làm như vậy, bạn sẽ càng nhận ra rằng các sự kiện trong đời bạn – khi được nhìn nhận đúng đắn – sẽ thường đáp ứng được mong đợi của bạn.

Điều này rốt cuộc sẽ khiến bạn tự đặt ra cho mình câu hỏi: Nếu như thực tế của cuộc sống hầu như đáp ứng được kỳ vọng thực tế, vậy thì tại sao chúng ta lại còn bận tâm đến Phương Trình Hạnh Phúc làm gì? Bạn của tôi này, đó là một câu hỏi thật hay.

Và ta sẽ tìm thấy câu trả lời ở   chương 9.8