CHƯƠNG 9 (tiếp)

Kết Luận

 

 

Trong bộ luật hình sự, một bị can là vô tội cho tới khi bị chứng minh là có tội. Nhưng điều này không đúng đối với bộ não của chúng ta. Trong “bộ luật của trí não” bộ não của bạn có tội cho tới khi được chứng minh vô tội!

Shawn Achor, một giáo sư chuyên ngành tâm lý học tích cực tại trường Harvard, phát biểu rằng, “Điều mà chúng tôi nhận ra là thực tại định hình nên chúng ta không quan trọng, điều quan trọng là lăng kính mà bộ não chúng ta nhìn thế giới này sẽ định hình nên thực tại của chúng ta. Nếu như tôi biết mọi điều về thế giới bên ngoài của bạn, tôi chỉ có thể dự đoán được 10% sự hạnh phúc dài hạn của bạn. 90% còn lại không phải được dự đoán dựa trên thế giới bên ngoài mà là cách bộ não bạn nhìn nhận thế giới này.”[1]

 

Chương 9.6

 

Sự không phù hợp giữa các sự kiện và kỳ vọng trong Phương Trình Hạnh Phúc của bạn thường là do những thông tin sai lầm hình thành nên suy nghĩ của bạn, chứ không phải là vấn đề cuộc đời thực sự mang tới điều gì cho bạn. Những sự kiện chúng ta tính đến đều bị bóp méo và kỳ vọng của chúng ta thì bị thổi phồng. Cả hai vế của phương trình đều sai – nhưng hai cái sai thì không làm nên một cái đúng. Thật ra, hai cái sai khiến cho sự việc trở nên sai quá là sai! Quá đủ cho những đau khổ không cần thiết.

 

Hãy nhớ rằng: Hãy dạy bộ não của bạn cách nói lên sự thật, toàn bộ sự thật, và không có gì ngoài sự thật.  

 


[1] Shawn Achor, “The happy secret to better work,” TED, February 2012, www.ted.com/talks/shawn_achor_the_happy_secret_to_better_work.