CHƯƠNG 2 (tiếp)

Trạng Thái Hạnh Phúc

 

Hạnh phúc là tất cả những gì gói gọn trong một ý nghĩ – suy nghĩ đúng đắn – thứ đồng điệu với thực tế và có thể giải Phương trình Hạnh phúc một cách hiệu quả. Có vẻ như hơi buồn cười, nhưng chúng ta sẽ không trực tiếp nói về hạnh phúc trong cuốn sách này. Ta sẽ cùng bàn với nhau cách làm thế nào để ngăn chặn đau khổ, mà sẽ đưa bạn trở về với trạng thái hạnh phúc mặc định. Khi bạn nhìn thấy sự thật về cuộc sống của mình được mở ra và so sánh nó với những kỳ vọng thực tế về việc cuộc sống thực sự được mở ra như thế nào, bạn sẽ loại bỏ hết những lý do để thấy không hạnh phúc và nhận ra, thường xuyên hơn, rằng mọi chuyện đều ổn cả, và vì thế bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc. Đối với mỗi một việc đã trải qua trong cuộc đời bạn, chúng ta sẽ giải Phương trình Hạnh phúc một cách đúng đắn khi mà ta loại bỏ hết những ảo tưởng và điều chỉnh lại những điểm mù. Nhưng để có thể hạnh phúc trước mọi biến cố cuộc đời, chúng ta nên hướng tới trạng thái còn cao hơn nữa.