Tác giả: inrasara

***

Sáng dậy

chiếc bàn trống                             sạch

đôi khi đậu vài bông giấy ngủ muộn

lạnh lùng dõi sợ hãi tôi

uể oải                                                thức

Tách. Muỗng. Bình trà. Phin. Ly. Giấy. Bút.

xếp hàng

Mặt bàn lầm lì cho phủ               đầy

mất khoảng trống

sợ hãi tôi được lấp                       đầy

khoảng                           rỗng

Như bao ngày                       sáng dậy

ly tách bình trà rỗng                 sạch

đứng nghiêm đợi sợ hãi tôi làm

                        đầy

tuần tự                                            một

Và trang giấy rỗng                     sạch

run rẩy                 ngòi bút sợ hãi tôi

nguệch ngoạc                            đầy

Sáng rỗng

cử chỉ hôm qua                  lập lại

cà phê               báo                       ngồi vào bàn

viết                    xóa                          viết

lăng nhăng lắt nhắt

dự án lớn bé trôi                             đi

Chiều rỗng

ý tưởng nhảy cóc trong hồn

những ý tưởng vụn

manh mún quá các bà buôn chuyến

lại                     qua.

***

Bởi

chỉ còn phiếm thôi

rượu           tình                   cuộc đi         phiếm

mở                          làm cháy ngữ ngôn

Thức giấc tâm hồn ta

những âm tiết bỏ hoang

vỡ

dòng thơ từ lâu câm nín

Trái đất                           lão trọc phú ba hoa

vẫn chưa hiểu mình                               phiếm

Chẳng bao giờ còn ai về tắm dòng sông cũ nữa

gió tát cạn dấu chân

dấu chân nặng âm vang mòn chán

Phiếm như cuộc đi           rượu               tình

như                              bài thơ hấp lại

Cái chết                phiếm               ngàn lần hơn.

//