Từ giờ phút này trở đi: từ bỏ hoàn toàn việc tự đem bản thân so sánh với bất kỳ cá nhân nào khác. Vì đấy là quá trình đau như xát muối

Nhưng liệu việc nhìn vào người khác để học cái hay từ họ và tránh làm theo những cái xấu có được gọi là tự so sánh không nhỉ? – Dù cho điều này chẳng mấy khi được thực hiện.

Những điều dù rất cố gắng nhưng vẫn không thay đổi được đều có thể quy kết cho bản năng chăng?