Năm mới năm me mà cái Yahoo 360 vẫn rất khốn nạn :))

Tớ vừa khổ tâm sáng tác một cái entry nhiều cảm xúc. Thế mà công trình tâm huyết đã tan thành mây khói hết rồi.

Tiện thể khoe luôn ảnh đẹp (ăn trộm được) của cô cháu nhà chị Lina