Phát hành ngày 22/3

Nằm trong favorite list của Kurt

Là nguồn cảm hứng cho Scentless Apprentice

Viết theo phong cách cổ điển

Chờ mãi mới có ngày này

Đi mua thôi