Vịnh Hạ Long

 

Mây trắng ngang trời bay vẩn vơ

Đời anh lưu lạc tự bao giờ
Đi đi … đi mãi nơi vô định

Tìm cái phi thường cái ước mơ.

 

(Đời phiêu lãng _ Hàn Mạc Tử)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: