ồ, hôm nay không hẳn là một ngày tồi tệ.

Mọi thứ vẫn ổn.

Chỉ cảm thấy hơi hối tiếc một chút vì đã không thực sự cố gắng, không thực sự nỗ lực để cho sự việc được diễn ra như mình mong muốn.
Điều đáng tiếc chính là ở chỗ vì quá chủ quan, vì quá tin vào bản thân mình và vì quá ảo tưởng với một kết quả tốt đẹp mà thực ra nó chưa hề diễn ra nên đã không cố gắng đến phút cuối cùng.
Chán nhất là để thứ đáng lẽ ra có thể ở trong lòng bàn tay mình ra đi…

Thôi lần sau cố gắng hơn nữa vậy. Cơ hội vẫn còn! Image