1eb4

Hôm nay đang đọc quyển Trưởng thành – Trách nhiệm là chính mình (Maturity – The Responsibility of Being Oneself) của Osho. Không hiểu lắm nhưng mà vẫn thấy … hay! Image
Đợi khi nào có điều kiện sẽ post lên một vài đoạn để bà con tham khảo và bình luận. Image

Đúng là ở đời có nhiều luồng tư tưởng độc đáo thật. Image